a

Întâlniri publice de informare/conștientizare în perioada 22-23 mai

În perioada 22-23 mai 2023 s-au organizat ultimele 2 întâlniri publice de informare/conștientizare, ca parte a activităților de comunicare, informare și consiliere comunităţi locale/factori interesaţi din arealul PNDVC.

Acestea au avut loc astfel:

–  la primăria Tismana, în data de 22 mai 2023, unde au fost 13 participanți

–  la  primăria Râu de Mori, în data de 23 mai 2023, unde au fost 10 participanți