a

Condiții geografice

Aria naturală protejată se întinde peste bazinul râului Cerna, de la obârşie până la confluenţa cu râul Belareca și peste masivul Munţilor Godeanu şi al Munţilor Cernei – pe versantul drept, şi al Munţilor Vâlcanului şi Munţilor Mehedinţi – pe versantul stâng.

Între Vârful lui Stan şi Vârful Domogled se află cea mai întinsă suprafaţă calcaroasă din regiune, mărginită spre râul Cerna de un abrupt de 400-600 m, fragmentat de văi carstice cu chei înguste. În această zonă se întâlnesc cele mai variate şi mai frumoase forme carstice, câmpuri de lapiezuri, doline, văi seci, polii, chei, cascade, ponoare și peşteri. Caracteristică Văii Cernei este prezenţa unor şiruri de înălţimi care însoţesc valea, când pe o parte, când pe cealaltă şi care se numesc ciuceve şi respectiv geanţuri. Ciucevele sunt mici masive calcaroase care însoţesc mai întâi Cernişoara, apoi Cerna, scăzând treptat ca altitudine. Geanţurile apar începând de la Cerna Sat, până dincolo de Valea Arşasca, cu înălţimi în jur de 900 m, fiind fragmentate de văi înguste şi chei sălbatice.