a

Natura 2000

Prezența speciilor și habitatelor de interes comunitar a determinat desemnarea, în zona parcului național, a două situri Natura 2000.

ROSAC0069
Domogled – Valea Cernei

Aria specială de conservare ROSAC0069 Domogled–Valea Cernei se desfășoară pe o suprafață de de 62.171 hectare și se suprapune cu limita Parcului Național Domogled-Valea Cernei. Din punct de vedere biogeografic, aria se încadrează în bioregiunile alpină și continentală.

ROSPA0035
Domogled – Valea Cernei

Aria de protecție specială avifaunistică ROSPA0035 Domogled–Valea Cernei se desfășoară pe o suprafață de de 66.617 hectare și se suprapune parțial cu limita Parcului Național Domogled – Valea Cernei. Din punct de vedere biogeografic, aria se încadrează în bioregiunile alpină și continentală.