a

Noutăți

A doua întâlnire de consultare a factorilor interesați

Administrația Parcului Național Domogled – Valea Cernei, în calitate de beneficiar al proiectului “Îmbunătățirea stării de conservare a speciilor și habitatelor de interes conservativ din Parcul Național Domogled – Valea Cernei și ariile naturale de interes comunitar și național suprapuse prin revizuirea planului de management integrat,”  cod SMIS 149842, dorește să aducă la cunoștința publicului și a factorilor interesați detalii cu privire la evoluția și stadiul actual ale proiectului.

 În data de 30 octombrie 2023, începând cu ora 10.00, va avea loc a doua întâlnire de consultare a factorilor interesați, la sediul Administrației Parcului Național Domogled Valea Cernei din Băile Herculane, în cadrul căreia participanții sunt așteptați să își exprime punctele de vedere și sugestiile cu privire la varianta propusă a planului de management integrat. La această întâlnire invităm să participe proprietarii și utilizatorii de terenuri, societățile comerciale implicate în exploatarea resurselor locale, operatorii turistici, autoritățile locale și județene.

 În perioada august 2022 – august 2023 s-au efectuat studii exhaustive care au stat la baza elaborării planului de management integrat. Aceste studii au implicat colectarea de date din teren, precum și prelucrarea, analiza și interpretarea acestor date și informații.

Studiile elaborate în cadrul proiectului au fost cele din activitățile:

A.1 – Actualizarea studiilor științifice: Inventarierea și cartarea speciilor și habitatelor, evaluarea stării de conservare, măsuri de conservare și propuneri de monitorizare a acestora;

A.2 – Studiu științific privind obiectivele de conservare ale siturilor UNESCO din Parcul Național Domoled-Valea Cernei;

A.3 – Cartarea mediului abiotic, cartarea utilizării terenurilor și a proprietății asupra terenurilor;

A.4 – Cartarea și analiza activităților cu potențial impact asupra ariilor naturale protejate vizate de proiect;

A.5 – Elaborarea unui studiu socio-economic complex în localitățile din zona de impact;

A.6 – Elaborarea strategiei de vizitare pentru Parcul Național Domogled-Valea Cernei, împreună cu ariile naturale protejate ce se suprapun;

A.7 – Elaborarea bazei de date GIS și a hărților;

A.8 – Elaborarea și aprobarea planului de management.

În paralel cu finalizarea studiilor enumerate anterior, s-a elaborat ”Planul de management integrat al Parcului Național Domogled-Valea Cernei și al siturilor NATURA 2000 ROSAC0069 și ROSPA0035, fără zona de suprapunere cu Geoparcul Platoul Mehedinți, inclusiv rezervațiile naturale” ca rezultat al compilării tuturor rezultatelor acestora, primul draft fiind supus consultării publice în data de 30 octombrie 2023. Elaborarea Planului de management integrat al Parcului Național Domogled-Valea Cernei și al ariilor naturale protejate ce se suprapun se realizează printr-un proces participativ, cu consultarea factorilor interesați. Pe parcursul implementării proiectului, Administrația Parcului Național Domogled – Valea Cernei a acordat o atenție deosebită informării publicului și a factorilor interesați, cu accent pe comunitățile locale și tânăra generație.

 Planul de management propus poate fi consultat și analizat pe pagina web oficială a proiectului, la adresa: https://poim149842.domogled.ro/proiect/plan-de-management/.

Ultimele 3 vizite la Centrul de Vizitare al PNDVC din proiect

Avem plăcerea de a vă invita la ultimele trei vizite din proiect, programate în perioada 25-26 octombrie 2023, unde veți putea experimenta în mod direct bogăția și frumusețea acestui paradis natural.

 De ce beneficiați la aceste vizite:

  • Experiență ghidată de către specialiști, care vă vor dezvălui secretele și frumusețea Parcului Național Domogled-Valea Cernei.
  • Oportunitatea de a descoperi și aprecia biodiversitatea unică a acestei arii naturale protejate.
  • Participarea la prezentări și discuții informative legate de proiectele parcului privind conservarea mediului.
  • Capturarea peisajelor spectaculoase prin intermediul fotografiilor și al documentării.

 Vă așteptăm cu brațele deschise!

Prima întâlnire de consultare a factorilor interesați

R.N.P. ROMSILVA – Administraţia Parcului Naţional Domogled – Valea Cernei RA, în calitate de beneficiar, implementează proiectul „Îmbunătăţirea stării de conservare a speciilor şi habitatelor de interes conservativ din Parcul Naţional Domogled – Valea Cernei şi ariile naturale de interes comunitar şi naţional suprapuse prin revizuirea planului de management integrat”, cod SMIS 149842, în perioada 05.01.2021- 31.12.2023.

În cadrul proiectului vom organiza marți, 3 octombrie 2023, începând cu ora 10.00, la Administrația Parcului Național Domogled Valea Cernei din Băile Herculane, prima întâlnire de consultare a factorilor interesaţi din localităţile cu care interferează PNDVC și siturile suprapuse, privind valorile biotice ale PNDVC și ale siturilor, respectiv măsurile propuse prin planul de management integrat. La întâlnire sunt așteptați proprietarii şi utilizatorii de terenuri, societăţile comerciale implicate în exploatarea resurselor locale, operatorii turistici, autorităţile locale şi judeţene.

În perioada august 2022-august 2023 s-au realizat studiile de fundamentare care stau la baza elaborării planului de management integrat. Studiile au avut atât componete de colectare a datelor din teren, cât și de birou pentru prelucrarea, analiza și interpretarea acestor date/ informații.

Studiile elaborate în cadrul proiectului au fost cele din activitățile:

A.1 – Actualizarea studiilor științifice: Inventarierea și cartarea speciilor și habitatelor, evaluarea stării de conservare, măsuri de conservare și propuneri de monitorizare a acestora;

A.2 – Studiu științific privind obiectivele de conservare ale siturilor UNESCO din Parcul Național Domoled-Valea Cernei;

A.3 – Cartarea mediului abiotic, cartarea utilizării terenurilor și a proprietății asupra terenurilor;

A.4 – Cartarea și analiza activităților cu potențial impact asupra ariilor naturale protejate vizate de proiect;

A.5 – Elaborarea unui studiu socio-economic complex în localitățil din zona de impact;

A.6 – Elaborarea strategiei de vizitare pentru Parcul Național Domogled-Valea Cernei, împreună cu ariile naturale protejate ce se suprapun;

A.7 – Elaborarea bazei de date GIS și a hărților;

A.8 – Elaborarea și aprobarea planului de management.

Pe tot parcursul implemetării proiectului s-au avut în vedere o serie de acțiuni menite să informeze publicul / factorii interesați, cu accent pe comunități locale și tânăra generație.

În paralel cu finalizarea studiilor enumerate anterior, s-a elaborat ”Planul de management integrat al Parcul Național Domogled-Valea Cernei și al siturilor NATURA 2000 ROSAC0069 și ROSPA0035, fără zona de suprapunere cu Geoparcul Platoul Mehedinți, inclusiv rezervațiile naturale” ca rezultat al compilării tuturor rezultatelor acestora, primul draft fiind predat în data de 31 august 2023. Elaborarea Planului de management integrat al Parcul Național Domogled-Valea Cernei și al celorlalte arii naturale protejate ce se suprapun se realizează printr-un proces participativ, cu consultarea factorilor interesați.

Suntem bucuroși să vă anunțăm că avem programate două vizite speciale la Centrul de Vizitare al Parcului Național Domogled-Valea Cernei în data de 4 octombrie 2023. Aceste vizite le oferă turiștilor o oportunitate unică de a explora și de a înțelege mai bine frumusețea și valorile naturale ale parcului național.

De ce beneficiați în timpul vizitei:

  • Ghidaj specializat prin centru și îndrumare în explorarea informațiilor despre parcul național.
  • Ocazia de a afla informații despre biodiversitatea unică și peisajele spectaculoase ale zonei.
  • Participarea la discuții și prezentări legate de parcul național și proiectele de conservare.

Vă așteptăm cu nerăbdare să vă oferim o experiență memorabilă în mijlocul frumuseților naturale ale Parcului Național Domogled-Valea Cernei. Pentru mai multe informații sau întrebări, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 0744311688.

Parcul Național Domogled Valea Cernei (PNDVC) este o destinație naturală uimitoare în România, iar turiștii sunt așteptați cu brațele deschise pentru a descoperi și aprecia frumusețea sa unică.

În cadrul proiectului “Îmbunătățirea stării de conservare a speciilor și habitatelor de interes conservativ din Parcul Național Domogled Valea Cernei și ariile naturale de interes comunitar și național suprapuse prin revizuirea planului de management integrat,” Centrul de Vizitare al Parcului, din Băile Herculane, joacă un rol esențial în oferirea informațiilor și a experiențelor inedite.

Turiștii care vizitează PNDVC în această vară au ocazia de a se opri la Centrul de Vizitare pentru a obține informații valoroase despre parcul național și pentru a se conecta cu natura din jur. Echipa de specialiști în conservarea naturii vă așteaptă pentru a vă oferi detalii despre biodiversitatea și ecosistemul fascinant din parcul național.

 În cadrul proiectului menționat, a fost realizat un film captivant care surprinde frumusețea și valorile naturale ale PNDVC și care oferă o privire profundă asupra habitatelor unice și a speciilor rare care trăiesc în acest mediu natural diversificat. Filmul poate fi vizionat la centrul de vizitare, în cadrul unor activități organizate.

Cu activități interactive, hărți și expoziții educative, Centrul de Vizitare al PNDVC este locul ideal pentru a începe explorarea parcului și pentru a înțelege importanța conservării sale. Așadar, vă invităm la Centrul de Vizitare al PNDVC să descoperiți frumusețile naturii românești și eforturile de conservare depuse pentru protejarea ei!

Până la data de 13 octombrie 2023 vom organiza 10 activități de comunicare şi informare în
Centrul de vizitare al Centrul de Vizitare al Parcului Național Domogled Valea Cernei,
la care vă așteptăm cu mare drag!

parcul national domogled - valea cernei

Comunicate și anunțuri de presă

Comunicat de presă publicat în Gorjeanul,
2 martie 2022

Comunicat de presă publicat în Jurnalul Olteniei,
2 martie 2022

Comunicat de presă publicat în Jurnalul de Caraș-Severin,
2 martie 2022

Anunț de presă publicat în Gorjeanul,
28 iulie 2022

Anunț de presă publicat în Jurnalul Olteniei,
28 iulie 2022

Anunț de presă publicat în Jurnalul de Caraș-Severin,
28 iulie 2022