a

Păsări

Avifauna ariei naturale protejate Domogled – Valea Cernei prezintă caracteristicile generale ale ţinuturilor montane de altitudini joase din etajul pădurilor de foioase, peste care se suprapun unele elemente de câmpie infiltrate în ecosistemele antropogene din lunci sau de pe versanţi.

Bonasa bonasia (ieruncă)

Habitat specific pentru Bonasa bonasia (ieruncă) – ROSPA0035, noiembrie 2022

Bonasa bonasia (ieruncă)

Strix uralensis (huhurez mare), ROSPA0035 noiembrie 2022

S-au studiat 23 specii de păsări de interes conservativ la nivelul ariei de protecție avifaunistică ROSPA0035: Anthus spinoletta, Anthus trivialis, Aquila chrysaetos, Bonasa bonasia, Bubo bubo, Caprimulgus europaeus, Circaetus gallicus, Cuculus canorus, Dendrocopos leucotos, Dendrocopos major, Dendrocopos medius, Dendrocopos syriacus, Dryocopus martius, Emberiza hortulana, Falco peregrinus, Ficedula albicollis, Ficedula parva, Lanius collurio, Lullula arborea, Pernis apivorus, Picus canus, Strix uralensis, Sylvia nisoria, dar și la nivelul rezervațiilor naturale – specii listate în fișele rezervațiilor.