a

Chiroptere

Fauna de chiroptere a ariei naturale protejate Domogled – Valea Cernei, se concentrează îndeosebi în numeroasele habitate cavernicole ale zonei.

Rhinolophus ferrumequinum

Colonie de Rhinolophus ferrumequinum (liliac mare cu potcoavă), Peștera Mare de la Salitrari, octombrie 2022, foto Szilard Bucs

Rhinolophus mehelyi

Rhinolophus mehelyi, Peștera Ungurului de la Pecenisca, octombrie 2022, foto Szilard Bucs

S-au studiat detaliat 12 specii de chiroptere de interes comunitar listate în Anexa II a Directivei Habitate, 11 dintre aceste specii se regăsesc în formularul standard al sitului (Myotis blythii, Myotis myotis, Miniopterus schreibersii, Myotis capaccinii, Myotis emarginatus, Myotis bechsteinii, Rhinolophus blasii, Rhinolophus euryale, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Barbastella barbastellus), iar specia comunitară Rhinolophus mehelyi a fost identificată pentru prima data în arealul sitului Domogled – Valea Cernei. De asemenea, s-au evaluat populațiile pentru încă 18 specii listate în Anexa IV a Directivei Habitate.

ROSAC0069 suprapus peste Parcul Național Domogled – Valea Cernei prezintă o biodiversitate unică la nivel național, din cele 32 specii de lilieci de interes conservativ la nivel național, 31 specii sunt prezente cu certitudine aici.

Rhinolophus mehelyi

Barbastella barbastellus capturat în Valea Motru Sec, în iulie 2023, foto Levente Barti.

Rhinolophus mehelyi

Myotis bechsteinii după hibernare, în februarie 2023, foto Szilárd-Lehel Bücs

Rhinolophus mehelyi

Myotis blythii în hibernare în Peștera din Ogașul Adânc, februarie 2023, foto Szilárd-Lehel Bücs

Rhinolophus mehelyi

Myotis capaccinii în hibernare în Peștera Hoților din Băile Herculane, februarie 2023, foto Szilárd-Lehel Bücs

Rhinolophus mehelyi

Myotis emarginatus în hibernare, februarie 2023, foto Szilárd-Lehel Bücs

Rhinolophus mehelyi

Myotis myotis capturat în valea Motru Sec, iulie 2023, foto Levente Barti

Rhinolophus mehelyi

Miniopterus schreibersii capturat la Peștera Hoților din Băile Herculane, în mai 2023, foto Levente Barti

Rhinolophus mehelyi

Colonie de Miniopterus schreibersii în Peștera Mare de la Șălitrari în iarna 2022, foto Szilárd-Lehel Bücs

Rhinolophus mehelyi

Colonie de Rhinolophus blasii în Peștera Mare de la Șălitrari în iarna 2022, foto Szilárd-Lehel Bücs

Rhinolophus mehelyi

O parte din colonia de naștere Rhinolophus hipposideros din Peștera de la Descpicătura în iunie 2022, foto Szilárd-Lehel Bücs

Rhinolophus mehelyi

Rhinolophus mehelyi capturat la Peștera Hoților din Băile Herculane, în mai 2023, foto Levente Barti