a

Proiect

SMIS 149842

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă crearea premiselor pentru îmbunătăţirea/menţinerea stării favorabile de conservare a habitatelor şi speciilor din Parcul Naţional Domogled – Valea Cernei, siturile Natura 2000 şi rezervațiile naturale suprapuse, prin revizuirea planului de management integrat.

Obiective specifice

Obiectiv 1

Actualizarea informaţiilor ştiinţifice ale ariilor naturale protejate în vederea fundamentării eficiente a obiectivelor de conservare şi a măsurilor de management ce vor fi propuse în planul revizuit.

Obiectiv 2

Conştientizarea populaţiei privind importanţa conservării biodiversităţii în siturile Natura 2000.

Obiectiv 3

Întărirea capacităţii instituţionale a Administratorului în vederea îmbunătăţirii gestionării parcului naţional şi a siturilor Natura 2000 vizate de proiect.