a

Amfibieni și Reptile

Aria naturală protejată Domogled – Valea Cernei găzduiește o faună variată de amfibieni și reptile.

Speciile de amfibieni și reptile enumerate în anexa II a Directivei Habitate și pentru care a fost declarată aria specială de conservare ROSCI0069 Domogled – Valea Cernei  sunt:

  • Buhai de baltă cu burta galbenă (Bombina variegata)
  • Ţestoasă de uscat bănăţeană (Testudo hermanni).

Vipera ammodytes (vipera cu corn), RN Valea Tasnei, septembrie 2022, foto A. David / Eliana Sevianu

Lacerta viridis (gușter), Cascada Vanturatoarea, RN Coronini-Bedina, septembrie 2022, foto A. David / Eliana Sevianu

Pe lângă speciile de herpetofaună care au constituit obiectul studiului, la nivelul ROSAC0069 Domogled-Valea Cernei s-au identificat încă 18 specii de amfibieni și reptile de interes conservativ.

Bombina variegata în ROSAC0069 Domogled-Valea Cernei – Motru sec, aprilie 2023, foto Alin David

Testudo hermanni în ROSAC0069 Domogled-Valea Cernei – RN Iardaștița, 21.04.2023, foto Eliana Sevianu

Salamandra salamandra în ROSAC0069 Domogled-Valea Cernei – zona Lac Prisaca, mai 2023, foto Ciprian Samoilă

Darevskia praticola în ROSAC0069 Domogled-Valea Cernei – RN Iardaștița, aprilie 2023, foto Alin David

Coronella austriaca în ROSAC0069 Domogled-Valea Cernei – RN Varful lui Stan, 19.06.2023, foto Eliana Sevianu