a

Activități

SMIS 149842

Activități ce presupun studii de fundamentare în vederea elaborării și aprobării planului de management

A.1 Actualizarea studiilor științifice – inventarierea și cartarea speciilor și habitatelor, evaluarea stării de conservare, măsuri de conservare și propuneri de monitorizare a acestora, incluzând următoarele subactivități:

A.1.1 Elaborarea studiilor de inventariere şi cartare detaliată, evaluare a stării de conservare şi stabilire a măsurilor de management pentru habitatele forestiere de interes conservativ din arealul Parcului Național Domogled-Valea Cernei;

A.1.2 Elaborarea studiilor de inventariere şi cartare detaliată, evaluare a stării de conservare şi stabilire a măsurilor de management pentru habitatele de apă curgătoare, tufărişuri, pajişti şi fâneţe de interes comunitar din arealul Parcului Național Domogled-Valea Cernei;

A.1.3 Elaborarea studiilor de inventariere şi cartare detaliată, evaluare a stării de conservare şi stabilire a măsurilor de management pentru habitatele stâncoase, inclusiv peşteri de interes comunitar din arealul Parcului Național Domogled-Valea Cernei;

A.1.4 Elaborarea studiilor de inventariere şi cartare detaliată, evaluare a stării de conservare şi stabilire a măsurilor de management pentru speciile de plante de interes conservativ din arealul Parcului Național Domogled-Valea Cernei;

A.1.5 Elaborarea studiilor de inventariere şi cartare detaliată, evaluare a stării de conservare şi stabilire a măsurilor de management pentru speciile de nevertebrate de interes conservativ din arealul Parcului Național Domogled-Valea Cernei;

A.1.6 Elaborarea studiilor de inventariere şi cartare detaliată, evaluare a stării de conservare şi stabilire a măsurilor de management pentru speciile de amfibieni şi reptile de interes conservativ din arealul Parcului Național Domogled-Valea Cernei;

A.1.7 Elaborarea studiilor de inventariere şi cartare detaliată, evaluare a stării de conservare şi stabilire a măsurilor de management pentru speciile de peşti de interes conservativ şi habitatele acvatice din arealul Parcului Național Domogled-Valea Cernei;

A.1.8 Elaborarea studiilor de inventariere şi cartare detaliată, evaluare a stării de conservare şi stabilire a măsurilor de management pentru speciile de mamifere exclusiv chiroptere de interes conservativ din arealul Parcului Național Domogled-Valea Cernei;

A.1.9 Elaborarea studiilor de inventariere şi cartare detaliată, evaluare a stării de conservare şi stabilire a măsurilor de management pentru speciile de chiroptere de interes conservativ din arealul Parcului Național Domogled-Valea Cernei;

A.2 Studiu științific privind obiectivele de conservare ale sitului UNESCO Domogled-Valea Cernei

A.3 Cartarea mediului abiotic, cartarea utilizării terenurilor şi a proprietăţii asupra terenurilor

A.4 Cartarea şi analiza activităților cu potențial impact asupra ariilor naturale protejate vizate de proiect

A.5 Elaborarea unui studiu socio-economic complex în localitățile din zona de impact, incluzând următoarele subactivități:

A.5.1 Studiu socio-economic aferent comunităţilor locale din arealul PNDVC;

A.5.2 Cercetare socio-antropologică cantitativă (chestionare) şi calitativă a comunităţilor locale şi a factorilor interesaţi.

A.6 Elaborarea Strategiei de vizitare pentru Parcul Național Domogled-Valea Cernei  împreună cu ariile naturale protejate ce se suprapun

A.7 Elaborarea bazei de date GIS și a hărților GIS

A.8 Elaborarea și aprobarea planului de management integrat al Parcului Național Domogled-Valea Cernei, incluzând următoarele subactivități:

A.8.1 Elaborarea planului de management integrat al Parcului Național Domogled-Valea Cernei;

A.8.2 Derulare procedură SEA;

A.8.3 Aprobarea Planului de Management Integrat de autoritatea centrală de mediu.

  Activități de comunicare

  A.9 Activități de comunicare şi informare

  A.9.1 Activităţi de promovare şi informare prin realizare de filme

  A.9.2 Activități de comunicare, infomare și consiliere comunităţi locale/factori interesaţi din arealul PNDVC

  A.9.3 Educaţia tinerei generaţii privind biodiversitatea din arealul PNDVC

  A.9.4 Consultarea factorilor interesaţi aferentă realizării planului de management integrat

  Activități generale

  AG 1 Management de proiectului

  AG 2 Publicitatea obligatorie a proiectului

  AG 3 Auditul proiectului

  Activități de întărire a capacității administrative

  AG 4 Activități de întărire a capacității administrative a beneficiarului

  AG 4.1 Activităţi de instruire: Dezvoltarea competenţelor în administrarea PNDVC prin instruirea personalului în domeniul legislativ

  AG 4.2 Achiziție de echipamente