a

Întâlniri publice de informare/conștientizare în perioada 8-11 mai

În perioada 8-11 mai 2023 s-au organizat 5 întâlniri publice de informare/conștientizare, ca parte a activităților de comunicare, informare și consiliere comunităţi locale/factori interesaţi din arealul PNDVC.

Acestea au avut loc astfel:

  • la primăria Cornereva, în data de 8 mai 2023, unde au fost 11 participanți
  • la primăria Baia de Aramă, în data de 9 mai 2023, unde au fost 10 participanți, printre care și reprezentanți ai primăriei Obârșia Cloșani
  • la primăria Isverna, în data de 10 mai, unde au fost 10 participanți
  • la primăria Mehadia, în data de 11 mai, unde au fost 10 participanți
  • la primăria Padeș, în data de 11 mai, unde au fost 10 participanți