a

Prima consultare a factorilor interesați

 În data de 3 octombrie 2023, la Administrația Parcului Național Domogled Valea Cernei din Băile Herculane, a avut loc prima întâlnire de consultare a factorilor interesați privind valorile biotice ale Parcului Național Domogled-Valea Cernei (PNDVC) și ale siturilor NATURA 2000 ROSAC0069 și ROSPA0035, fără zona de suprapunere cu Geoparcul Platoul Mehedinți, inclusiv rezervațiile naturale. Această întâlnire a reprezentat un moment important în procesul de elaborare a Planului de Management Integrat pentru aceste arii naturale protejate.

 Evenimentul a avut ca scop principal aducerea laolaltă a unui spectru divers de părți interesate, inclusiv proprietari de terenuri, societăți comerciale implicate în exploatarea resurselor locale, operatori turistici, autorități locale și județene, în vederea discutării și dezbaterii măsurilor propuse prin planul de management integrat. Acest proces de consultare a avut în vedere obținerea unui feedback valoros și a contribuției din partea comunităților locale, precum și a celor interesați de protecția și conservarea acestor zone naturale unice.

 Pentru a asigura o bază solidă pentru elaborarea planului de management integrat, în perioada august 2022-august 2023 s-au efectuat studii amănunțite care au inclus atât colectarea de date din teren, cât și analiza și interpretarea acestora. Aceste studii au inclus:

  •  Actualizarea studiilor științifice: Inventarierea și cartarea speciilor și habitatelor, evaluarea stării de conservare, măsuri de conservare și propuneri de monitorizare a acestora.
  •  Studiul științific privind obiectivele de conservare ale siturilor UNESCO: O analiză detaliată a siturilor UNESCO din cadrul Parcului Național Domogled-Valea Cernei.
  •  Cartarea mediului abiotic și a utilizării terenurilor: Identificarea caracteristicilor abiotice și a modului de utilizare a terenurilor.Cartarea și analiza activităților cu potențial impact: Identificarea activităților cu potențial impact asupra zonelor protejate.
  •  Studiu socio-economic complex în localități din zona de impact: Evaluarea aspectelor socio-economice din comunitățile locale afectate.
  •  Elaborarea strategiei de vizitare: Dezvoltarea unei strategii pentru gestionarea vizitatorilor în Parcul Național Domogled-Valea Cernei și a zonelor naturale protejate aferente.
  •  Elaborarea bazei de date GIS și a hărților: Dezvoltarea unei infrastructuri GIS pentru gestionarea datelor spațiale.
  •  Elaborarea și aprobarea Planului de Management: Procesul de elaborare a planului de management în sine, care integrează toate rezultatele studiilor menționate anterior.

 În paralel cu acest proces de elaborare a planului, s-au desfășurat și acțiuni de informare a publicului, cu accent pe comunitățile locale și tânăra generație, pentru a asigura o înțelegere și o implicare cât mai largă în eforturile de conservare și protecție a acestor arii naturale valoroase.

 Consultarea factorilor interesați în data de 3 octombrie 2023 a reprezentat un pas semnificativ în direcția elaborării unui plan de management integrat eficient și durabil pentru Parcul Național Domogled-Valea Cernei și siturile NATURA 2000 aferente. Comunitățile locale, autoritățile și toți cei interesați au avut ocazia să contribuie la acest proces esențial pentru conservarea și protecția acestor zone naturale unice din România.