a

Acțiuni educaționale cu copiii

În perioada 14-16 noiembrie 2022 s-au organizat 6 acţiuni educaţionale în şcolilele cu învăţământ primar şi secundar de pe teritoriul PNDVC, cu scopul de a creşte nivelul de informare al copiilor asupra valorilor naturale din PNDVC, a importanţei acestora, asupra măsurilor şi activităţilor concrete de conservare ce trebuie aplicate.

Au participat școli din Băile Herculane, Topleț, Baia de Aramă, Obârșia Cloșani, Mehadia și Cornereva.