a

Activitatea de comunicare și informare nr. 1 la centrul PNDVC

În data de 8 iulie 2023, Centrul de vizitare al PNDVC a  primit o serie de vizitatori care s-au bucurat să afle informații inedite despre Parcul Național Domogled Valea Cernei și ariile naturale protejate cu care se suprapune și să vizioneze filmul realizat în cadrul proiectului care are ca obiectiv general crearea premiselor pentru îmbunătăţirea/menţinerea stării favorabile de conservare a habitatelor şi speciilor din Parcul Naţional Domogled – Valea Cernei, siturile Natura 2000 şi rezervațiile naturale suprapuse, prin revizuirea planului de management integrat.