a

Turism

Parcul Național Domogled-Valea Cernei este înzestrat cu valori naturale deosebite care generează peisaje spectaculoase, de un pitoresc aparte. Încercând o clasificare a acestora, se pot menţiona:

   • Abrupturile calcaroase cu pin negru de Banat.
   • Canioane ale unor pâraie cu debit puternic fluctuant.
   • Platouri calcaroase cu vegetaţie submediteraneană.
   • Păduri seculare de fag.
   • Goluri alpine cu jnepenişuri.
   • Lacuri montane de acumulare.
   • Chei calcaroase.
   • Cătune izolate în munte.
   • Lapiezurile întâlnite în zona Tâlva, Piatra Mare a Cloşanilor sau Poiana Beletina.
   • Depresiuni carstice.