a

PNDVC

PNDVC

Parcul Național Domogled-Valea Cernei este situat în sud-vestul României, se întinde pe suprafața a trei județe: Caraș-Severin, Mehedinți și Gorj și are o suprafață de 61.211 hectare, fiind cel mai mare parc național din România. Limita parcului urmărește, în cea mai mare parte, cumpăna de ape a bazinului râului Cerna. Din punct de vedere al reliefului, se suprapune peste patru masive montane: Munții Cernei, Masivul Godeanu, Munții Vâlcan și Munții Mehedinți.

Înfiinţat în anul 1990, având administraţie proprie începând cu anul 2003, Parcul Național Domogled-Valea Cernei a fost instituit prin Ordinul ministrului mediului nr.7/1990 pentru înființarea a 13 parcuri naționale. Teritoriul parcului se suprapune cu 2 situri Natura 2000 și 12 rezervații naturale desemnate prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secțiunea a III-a – zone protejate.