a

Amfibieni și Reptile

Aria naturală protejată Domogled – Valea Cernei găzduiește o faună variată de amfibieni și reptile.

Speciile de amfibieni și reptile enumerate în anexa II a Directivei Habitate și pentru care a fost declarată aria specială de conservare ROSCI0069 Domogled – Valea Cernei  sunt:

  • Buhai de baltă cu burta galbenă (Bombina variegata)
  • Ţestoasă de uscat bănăţeană (Testudo hermanni).

Vipera ammodytes (vipera cu corn), RN Valea Tasnei, septembrie 2022, foto A. David / Eliana Sevianu

Lacerta viridis (gușter), Cascada Vanturatoarea, RN Coronini-Bedina, septembrie 2022, foto A. David / Eliana Sevianu