a

Chiroptere

Fauna de chiroptere a ariei naturale protejate Domogled – Valea Cernei, se concentrează îndeosebi în numeroasele habitate cavernicole ale zonei.