a

Habitate

Suprafaţa ariei naturale protejate Domogled-Valea Cernei este acoperită în proporție de circa 75% cu păduri, clasificate în 10 tipuri de habitate forestiere.