a

Habitate

Suprafaţa ariei naturale protejate Domogled-Valea Cernei este acoperită în proporție de circa 75% cu păduri, clasificate în 10 tipuri de habitate forestiere.

Vegetație forestieră submediteraneană

Habitat prioritar 9530* Vegetație forestieră submediteraneană cu endemitul Pinus nigra ssp.banatica, octombrie 2022

Păduri aluviale

Habitat prioritar 91E0* Păduri aluviale cu Alnus glutinosa și Fraxinus excelsior (Alno-padion, Alnion incanae, Salicion albae), octombrie 2022

Masivul calcaros al Bilianei

Masivul calcaros al Bilianei, la granița nordică a PN Domogled-Valea Cernei. Pe flancurile umbrite (stânga) apar pajiștile mezofile calcifile dominate de Sesleria rigida a habitatului 6170, pe flancurile însorite (dreapta) habitatele de pajiști panonice de stâncării 6190 dominate de Melica ciliata, Festuce xanthina și Festuca panciciana. Pajiștile sunt întrerupte de vegetația stâncăriilor calcaroase masive (habitatul 8210) și grohotișurilor calcaroase (habitatul 8120). Sunt prezente mici porțiuni cu vegetație arbustivă termonemorală balcanică cu Sorbus borbasii, Syringa vulgaris, Fraxinus ornus, Sorbus cretica, Genista radiata mai rar Juniperus sabina, atribuite habitatului 40A0*.  Masivul Biliana se remarcă prin prezența unor populații mari ale speciilor rare Minuartia graminifolia ssp. hungarica, Scutellaria alpina, Linum hologynum, Athamantha turbith ssp. hungarica, Sorbus borbasii, Hypericum rochelianum. Foto Al. S. Bădărău.

Șibliacuri pe geanțul Glodului

Șibliacuri pe geanțul Glodului (habitat 40A0* Tufărișuri subcontinentale peripanonice), septembrie 2022, foto Stoica I.A.

zona Vârful lui Stan

Habitat 8120 – zona Vârful lui Stan (PNDVC) cu Parietaria officinalis, Thymus comosus și Saxifraga paniculate,  octombrie 2022, Sretco Milanovici

zona Vârful lui Stan

Zona cu grohotișuri calcaroase în care este distribuit mozaicat și habitatul 8160 – zona Vârful lui Stan (PNDVC), octombrie 2022, Sretco Milanovici

Peștera Selitrari

Habitat 8310 Peşteri în care accesul publicului este interzis – Peștera Selitrari (Galeria de acces), octombrie 2022

Peștera Selitrari

Habitat 8310 Peşteri în care accesul publicului este interzis – Peștera Selitrari (Galeria Focul Viu), octombrie 2022

Peștera Selitrari

Habitat 8310 Peşteri în care accesul publicului este interzis – Peștera Gaura Ungurului de la Pecinișca, septembrie 2022