a

Pești

Fauna de pești din apele ariei naturale protejate Domogled – Valea Cernei este foarte bogată în specii, dar și ca număr de indivizi, ceea ce arată o calitate foarte bună a acestor ecosisteme acvatice.

Speciile de pești enumerate în anexa II a Directivei Habitate și pentru care a fost declarată aria specială de conservare ROSCI0069 Domogled – Valea Cernei  sunt:

  • Mreana de Dunăre (Barbus balcanicus)
  • Zvârluga (Cobitis taenia)
  • Câra (Sabanejewia balcanica)
  • Petroc (Romanogobio uranoscopus)
  • Zglăvoc (Cottus gobio)
  • Chişcar (Eudontomyzon danfordi).

O altă specie de pești cu valoare conservativă, din aria naturală protejată, este lipanul (Thymallus thymallus).

Salmo trutta (păstrăv indigen)

Specia Salmo trutta (păstrăv indigen)- R. Cerna, secțiunea râului Cerna din RN Cheile Corcoaiei, septembrie-octombrie 2022, Nagy Andras Attila

Sabanejewia balcanica (câră/fâță)

Specia Salmo trutta (păstrăv indigen)- R. Cerna, secțiunea râului Cerna din RN Cheile Corcoaiei, septembrie-octombrie 2022, Nagy Andras Attila