a

Pești

Fauna de pești din apele ariei naturale protejate Domogled – Valea Cernei este foarte bogată în specii, dar și ca număr de indivizi, ceea ce arată o calitate foarte bună a acestor ecosisteme acvatice.

Speciile de pești enumerate în anexa II a Directivei Habitate și pentru care a fost declarată aria specială de conservare ROSCI0069 Domogled – Valea Cernei  sunt:

  • Mreana de Dunăre (Barbus balcanicus)
  • Zvârluga (Cobitis taenia)
  • Câra (Sabanejewia balcanica)
  • Petroc (Romanogobio uranoscopus)
  • Zglăvoc (Cottus gobio)
  • Chişcar (Eudontomyzon danfordi).

O altă specie de pești cu valoare conservativă, din aria naturală protejată, este lipanul (Thymallus thymallus).

Salmo trutta (păstrăv indigen)

Specia Salmo trutta (păstrăv indigen)- R. Cerna, secțiunea râului Cerna din RN Cheile Corcoaiei, septembrie-octombrie 2022, Nagy Andras Attila

Sabanejewia balcanica (câră/fâță)

Specia Salmo trutta (păstrăv indigen)- R. Cerna, secțiunea râului Cerna din RN Cheile Corcoaiei, septembrie-octombrie 2022, Nagy Andras Attila

La nivelul RN Cheile Corcoaiei a fost studiată specia Salmo trutta (păstrăv indigen). În campaniile de teren din perioada 2022-2023 a fost identificată suplimentar specia Sabanejewia romanica (nisipariță) specie endemică și vulnerabilă.

Sabanejewia balcanica (câră/fâță)

Barbus balcanicus  în ROSAC0069 Domogled-Valea Cernei – râul Cerna, septembrie 2022, Foto: Nagy András Attila

Sabanejewia balcanica (câră/fâță)

Cottus gobio în ROSAC0069 Domogled-Valea Cernei – Valea Craiovei, octombrie 2022, Foto: Imecs István

Sabanejewia balcanica (câră/fâță)

Cottus gobio  în ROSAC0069 Domogled-Valea Cernei  – Râul Cerna, septembrie 2022 Foto: Nagy András Attila

Sabanejewia balcanica (câră/fâță)

Cottus gobio  în ROSAC0069 Domogled-Valea Cernei  – Râul Cerna, septembrie 2022 Foto: Nagy András Attila

Sabanejewia balcanica (câră/fâță)

Eudontomyzon danfordi (larvă) – în ROSAC0069 Domogled-Valea Cernei  – Râul Cerna, septembrie 2022 Foto: Nagy András Attila

Sabanejewia balcanica (câră/fâță)

Romanogobio uranoscopus – în ROSAC0069 Domogled-Valea Cernei  – R. Belareca, septembrie 2022 Foto: Nagy András Attila

Sabanejewia balcanica (câră/fâță)

Sabanejewia balcanica în ROSAC0069 Domogled-Valea Cernei  – Râul Cerna, aprilie 2023, Foto: Nagy András Attila

Sabanejewia balcanica (câră/fâță)

Sabanejewia romanica  în ROSAC0069 Domogled-Valea Cernei  – Râul Cerna, aprilie 2023, Foto: Nagy András Attila