a

Conștientizare

În cadrul proiectului “Îmbunătățirea stării de conservare a speciilor și habitatelor din Parcul Național Domogled – Valea Cernei,” au avut loc o serie de activități de conștientizare și implicare menite să sensibilizeze comunitatea locală, factorii interesați și tânăra generație cu privire la importanța

A fost realizat un film informativ, pentru a ilustra frumusețea și fragilitatea ecosistemelor din Parcul Național Domogled – Valea Cernei. Acest material a avut scopul de a atrage atenția asupra biodiversității unice și a necesității protejării lor și a fost proiectat la evenimentele organizate pe teritoriu parcului național.

Au fost organizate 11 întâlniri publice de informare și conștientizare, având peste 110 participanți din comunitatea locală și factori interesați, în cadrul cărora au fost abordate subiecte legate de valorile naturale ale parcului național și de măsurile esențiale de conservare.

La Centrul de Vizitare al parcului național au fiost organizate 10 evenimente, la care au participat peste 200 de persoane. Aceste evenimente au oferit oportunitatea de a conecta publicul cu mediul natural și de a evidenția importanța protejării acestuia.

Copiii din școlile primare și secundare din teritoriul parcului au fost implicați în 17 acțiuni educaționale. Scopul acestor activități a fost de a spori nivelul de informare al copiilor cu privire la valorile naturale din PNDVC și la necesitatea protejării acestora.

Au fost organizate două întâlniri publice cu factorii interesați pentru a discuta procesul de elaborare a planului de management al PNDVC, au fost prezentate informații relevante despre specii, habitate și măsurile de conservare propuse.

Prin intermediul conștientizării și al educației ecologice, am dorit să implicăm comunitatea locală și generațiile viitoare în eforturile de conservare a acestor arii naturale excepționale, să oferim o sursă de inspirație pentru toți cei implicați și să contribuim la dezvoltarea unei conștiințe mai profunde asupra valorilor naturale și asupra necesității protejării acestora pentru binele nostru și al generațiilor viitoare.