a

Plante

Datorită complexităţii aspectelor staționare, fizico-geografice şi climatice, aria naturală protejată este caracterizată de o diversitate floristică remarcabilă, inventarul floristic bogat însumând 1.110 specii de plante superioare și 30 de asociaţii vegetale, din care nouă sunt endemice.

Primula auricula var. serratifolia (Ciuboțica cucului bănățeană)

Primula auricula var. serratifolia (Ciuboțica cucului bănățeană) în hab. 9180* – Păduri de Tilio-Acerion pe versanți, grohotișuri și ravene, pe Domogled, octombrie 2022, foto Ioana Simion

Pinus nigra subp. Banatica (pin negru de Banat)

Pinus nigra subp. Banatica (pin negru de Banat), habitus și coroană, în Domogled, septembrie 2022, foto Ioana Simion