a

Plante

Datorită complexităţii aspectelor staționare, fizico-geografice şi climatice, aria naturală protejată este caracterizată de o diversitate floristică remarcabilă, inventarul floristic bogat însumând 1.110 specii de plante superioare și 30 de asociaţii vegetale, din care nouă sunt endemice.

Primula auricula var. serratifolia (Ciuboțica cucului bănățeană)

Primula auricula var. serratifolia (Ciuboțica cucului bănățeană) în hab. 9180* – Păduri de Tilio-Acerion pe versanți, grohotișuri și ravene, pe Domogled, octombrie 2022, foto Ioana Simion

Pinus nigra subp. Banatica (pin negru de Banat)

Pinus nigra subp. Banatica (pin negru de Banat), habitus și coroană, în Domogled, septembrie 2022, foto Ioana Simion

În campaniile de teren din perioada 2022-2023 au fost identificate noi specii cu valoare conservativă deosebită (specii rare, vulnerabile), printre care enumerăm două specii de interes comunitar: Asplenium adulterinum Milde subsp. adulterinum și Galanthus nivalis L.

Pinus nigra subp. Banatica (pin negru de Banat)

Asplenium adulterinum, ROSAC0069 Domogled-Valea Cernei – zona Cheile Pecinișca, aprilie 2023, foto Ioana Simion

Pinus nigra subp. Banatica (pin negru de Banat)

Galanthus nivalis (ghiocelul) în ROSAC0069 Domogled-Valea Cernei – pădurile de la limita sud-estică și sud-centrală a RN Domogled, martie 2023, foto Ioana Simion