a

Întâlnire publică de informare/conștientizare în data de 12 mai

În data de 12 mai 2023 s-a organizat o întâlnire publică de informare/conștientizare, ca parte a activităților de comunicare, informare și consiliere comunităţi locale/factori interesaţi din arealul PNDVC.

Aceasta a avut loc la primăria Balta, și a înregistrat un număr de 10 participanți.