a

Întâlniri publice de informare/conștientizare în luna decembrie

În perioada 7-9 decembrie 2022 s-au organizat 3 întâlniri publice de informare/conștientizare, ca parte a activităților de comunicare, informare și consiliere comunităţi locale/factori interesaţi din arealul PNDVC.

Acestea au avut loc la primăria Băile Herculane (unde au participat și reprezentanți ai comunei Topleț), la Primăria Cireșu (unde au participat și reprezentanți ai comunei Podeni) și la Primăria Teregova  (unde au participat și reprezentanți ai comunei Zăvoi).